พจนานุกรมการออกเสียงภาษาโอโรโม

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาโอโรโม

ภาษาโอโรโม : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : Dha Dha
  • การออกเสียง : sun sun
  • การออกเสียง : mana mana
  • การออกเสียง : akka akka
  • การออกเสียง : tole tole
  • การออกเสียง : Kaaba Kaaba
  • การออกเสียง : Abebe Bikila Abebe Bikila
  • การออกเสียง : Haa ta’u malee Haa ta’u malee

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาโอโรโมใช่ไหม