พจนานุกรมการออกเสียงภาษาNdebele ใต้

[Ndébél]

ติดตามการออกเสียงภาษาNdebele ใต้

 • จำนวนผู้พูด: 586.000
 • จำนวนผู้ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 2
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 0
 • คำที่รอการออกเสียง: 31
 • Ndebele ใต้ ภาพถ่ายจาก Fulya Pirim
การออกเสียงที่ถูกเพิ่มในช่วงนี้ เพิ่มคำศัพท์

รายการนี้ยังไม่มีคำศัพท์

คำใหม่ที่รอการออกเสียงอยู่ สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Ntokozo Qwabe Ntokozo Qwabe
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า iSewula Afrika iSewula Afrika
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า iPitori iPitori
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า iluju iluju
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า isivalo isivalo
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า igwayi igwayi
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า amathumbu amathumbu
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ilitje ilitje
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ibizo ibizo
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า umthetho umthetho

ดูทั้งหมด