พจนานุกรมการออกเสียงลู

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในลู

ลู : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : aa aa
  • การออกเสียง : ku ku
  • การออกเสียง : ng ng
  • การออกเสียง : gao gao
  • การออกเสียง : ain ain
  • การออกเสียง : hui hui
  • การออกเสียง : ku ǃhoe ku ǃhoe
  • การออกเสียง : khuu ǁʼng khuu ǁʼng
  • การออกเสียง : nǁng nǁng
  • การออกเสียง : Ng khinnʼam a Ng khinnʼam a

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในลูใช่ไหม