พจนานุกรมการออกเสียงลู

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในลู

ลู : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

 • การออกเสียง : aa
  aa
 • การออกเสียง : kua
  kua
 • การออกเสียง : mhoo
  mhoo
 • การออกเสียง : ku
  ku
 • การออกเสียง : hui
  hui
 • การออกเสียง : nya
  nya
 • การออกเสียง : ng
  ng
 • การออกเสียง : ki
  ki
 • การออกเสียง : ain
  ain
 • การออกเสียง : soo
  soo

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในลูใช่ไหม