พจนานุกรมการออกเสียงภาษาเนปาล

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาเนปาล

ภาษาเนปาล : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : 1 1
  • การออกเสียง : 你好 你好
  • การออกเสียง : bottle bottle
  • การออกเสียง : Nepali Nepali
  • การออกเสียง : China China
  • การออกเสียง : Nepal Nepal
  • การออกเสียง : India India
  • การออกเสียง : Gaurav Gaurav
  • การออกเสียง : Bhai Bhai
  • การออกเสียง : Kathmandu Kathmandu

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาเนปาลใช่ไหม