พจนานุกรมการออกเสียงภาษาLow German

[Plattdüütsch]

ติดตามการออกเสียงภาษาLow German

 • จำนวนผู้พูด: 5.000.000
 • จำนวนผู้ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 121
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 13.286
 • คำที่รอการออกเสียง: 25
 • Low German ภาพถ่ายจาก Jürgen Howaldt
การออกเสียงที่ถูกเพิ่มในช่วงนี้ เพิ่มคำศัพท์
 • การออกเสียงคำว่า rümlugern rümlugern
 • การออกเสียงคำว่า rümstrieken rümstrieken
 • การออกเสียงคำว่า kapern kapern
 • การออกเสียงคำว่า verneddern verneddern
 • การออกเสียงคำว่า snökern snökern
 • การออกเสียงคำว่า rutsnacken rutsnacken
 • การออกเสียงคำว่า daalklutschen daalklutschen
 • การออกเสียงคำว่า schojen schojen
 • การออกเสียงคำว่า buttjern buttjern
 • การออกเสียงคำว่า daalklutscht daalklutscht

ดูทั้งหมด

คำใหม่ที่รอการออกเสียงอยู่ สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Quess Quess
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า zwartjoekel zwartjoekel
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Storwen Storwen
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า David Meijer David Meijer
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า terepentine terepentine
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Stephan Bouwman Stephan Bouwman
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า kieskauw kieskauw
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า dj, NEO dj, NEO
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า baanke baanke
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า hoes hoes

ดูทั้งหมด