น่านต่ำสุดคู่มือการออกเสียง

[闽南语]

สมัครเพื่อ น่านต่ำสุด ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 15.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 684
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 22.348
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 951
  • น่านต่ำสุด ภาพถ่ายจาก 690518207
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด