Speak Your Savings.

Our discounts, just in time!

Days
Hours
Minutes
Seconds
10% using the code: BF23

พจนานุกรมการออกเสียงภาษาหมิ่นใต้

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาหมิ่นใต้

ภาษาหมิ่นใต้ : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

 • การออกเสียง : 你好
  你好
 • การออกเสียง : 日本
  日本
 • การออกเสียง : 我愛你
  我愛你
 • การออกเสียง : 北京
  北京
 • การออกเสียง : 1
  1
 • การออกเสียง : 二
 • การออกเสียง : 去
 • การออกเสียง : 什么
  什么
 • การออกเสียง : 雨
 • การออกเสียง : 八

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาหมิ่นใต้ใช่ไหม