พจนานุกรมการออกเสียงภาษาน่านต่ำสุด

[闽南语]

ติดตามการออกเสียงภาษาน่านต่ำสุด

 • จำนวนผู้พูด: 15.000.000
 • จำนวนผู้ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 710
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 23.963
 • คำที่รอการออกเสียง: 1.044
 • น่านต่ำสุด ภาพถ่ายจาก 690518207
การออกเสียงที่ถูกเพิ่มในช่วงนี้ เพิ่มคำศัพท์
 • การออกเสียงคำว่า 道德經 道德經
 • การออกเสียงคำว่า 道德经 道德经
 • การออกเสียงคำว่า 角鋸 角鋸
 • การออกเสียงคำว่า 觸目驚心 觸目驚心
 • การออกเสียงคำว่า 衝鋒陷陣 衝鋒陷陣
 • การออกเสียงคำว่า 旗鼓相当 旗鼓相当
 • การออกเสียงคำว่า 人工 人工
 • การออกเสียงคำว่า 公报私仇 公报私仇
 • การออกเสียงคำว่า 石破天驚 石破天驚
 • การออกเสียงคำว่า 同仇敵愾 同仇敵愾

ดูทั้งหมด

คำใหม่ที่รอการออกเสียงอยู่ สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 市草 市草
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 相合拗插 相合拗插
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 幼粒貨 幼粒貨
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 落保險 落保險
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 施氏食獅史 施氏食獅史
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 蘋果日報 蘋果日報
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 限遘 限遘
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 儘無 儘無
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 棉儂仔 棉儂仔
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 耳鈎 耳鈎

ดูทั้งหมด