พม่าคู่มือการออกเสียง

[Myanmasa]

สมัครเพื่อ พม่า ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 42.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 116
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 158
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 543
  • พม่า ภาพถ่ายจาก KX Studio
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด