พจนานุกรมการออกเสียงภาษามราฐี

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษามราฐี

ภาษามราฐี : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : Dadabhai Naoroji Dadabhai Naoroji
  • การออกเสียง : sudhir raikar sudhir raikar
  • การออกเสียง : Prashant Prashant
  • การออกเสียง : ek ek
  • การออกเสียง : Prasad Prasad
  • การออกเสียง : kale kale
  • การออกเสียง : kaya kaya
  • การออกเสียง : Bharat Bharat
  • การออกเสียง : Maharashtra Maharashtra
  • การออกเสียง : Aakash Aakash

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษามราฐีใช่ไหม