พจนานุกรมการออกเสียงภาษามราฐี

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษามราฐี

ภาษามราฐี : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : ek ek
  • การออกเสียง : Maharashtra Maharashtra
  • การออกเสียง : pani pani
  • การออกเสียง : Bharat Bharat
  • การออกเสียง : Pune Pune
  • การออกเสียง : kaya kaya
  • การออกเสียง : sudhir raikar sudhir raikar
  • การออกเสียง : kon kon
  • การออกเสียง : abhishek abhishek
  • การออกเสียง : Aakash Aakash

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษามราฐีใช่ไหม