พจนานุกรมการออกเสียงภาษามราฐี

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษามราฐี

ภาษามราฐี : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : ek ek
  • การออกเสียง : pani pani
  • การออกเสียง : sudhir raikar sudhir raikar
  • การออกเสียง : kaya kaya
  • การออกเสียง : Pune Pune
  • การออกเสียง : Prashant Prashant
  • การออกเสียง : sona sona
  • การออกเสียง : Dadabhai Naoroji Dadabhai Naoroji
  • การออกเสียง : Shiva Shiva
  • การออกเสียง : abhishek abhishek

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษามราฐีใช่ไหม