พจนานุกรมการออกเสียงภาษามราฐี

[मराठी]

ติดตามการออกเสียงภาษามราฐี

 • จำนวนผู้พูด: 74.000.000
 • จำนวนผู้ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 231
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 2.042
 • คำที่รอการออกเสียง: 5
 • มราฐี ภาพถ่ายจาก Romana Klee
การออกเสียงที่ถูกเพิ่มในช่วงนี้ เพิ่มคำศัพท์
 • การออกเสียงคำว่า Mumbai Mumbai
 • การออกเสียงคำว่า sudhir raikar sudhir raikar
 • การออกเสียงคำว่า महाराष्ट्र महाराष्ट्र
 • การออกเสียงคำว่า kaya kaya
 • การออกเสียงคำว่า गहू गहू
 • การออกเสียงคำว่า काय काय
 • การออกเสียงคำว่า Tripurari Pornima Tripurari Pornima
 • การออกเสียงคำว่า Pavitra Pavitra
 • การออกเสียงคำว่า Bangla Bangla
 • การออกเสียงคำว่า vidyalay vidyalay

ดูทั้งหมด

คำใหม่ที่รอการออกเสียงอยู่ สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า अतुल कुमार अतुल कुमार
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า टिकाऊ टिकाऊ
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า शुद्ध जमीन शुद्ध जमीन
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า प्रभू प्रभू
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า सुरेश सुरेश

ดูทั้งหมด