มราฐีคู่มือการออกเสียง

[मराठी]

สมัครเพื่อ มราฐี ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 70.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 206
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 941
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 43
  • มราฐี ภาพถ่ายจาก Romana Klee
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด