พจนานุกรมการออกเสียงภาษามราฐี

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษามราฐี

ภาษามราฐี : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : Dadabhai Naoroji Dadabhai Naoroji
  • การออกเสียง : sudhir raikar sudhir raikar
  • การออกเสียง : Prasad Prasad
  • การออกเสียง : Prashant Prashant
  • การออกเสียง : Bharat Bharat
  • การออกเสียง : Aakash Aakash
  • การออกเสียง : Maharashtra Maharashtra
  • การออกเสียง : Kaan Kaan
  • การออกเสียง : Parvati Parvati
  • การออกเสียง : धन्यवाद धन्यवाद

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษามราฐีใช่ไหม