มองโกเลียคู่มือการออกเสียง

[Монгол]

สมัครเพื่อ มองโกเลีย ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 5.700.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 131
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 1.431
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 611
  • มองโกเลีย ภาพถ่ายจาก David Baxendale
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด