พจนานุกรมการออกเสียงภาษามาลายาลัม

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษามาลายาลัม

ภาษามาลายาลัม : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : 11 11
  • การออกเสียง : 8 8
  • การออกเสียง : 20 20
  • การออกเสียง : Malayalam (മലയാളം) Malayalam (മലയാളം)
  • การออกเสียง : achan achan
  • การออกเสียง : punto punto
  • การออกเสียง : Adipoli Adipoli
  • การออกเสียง : Munnar Munnar
  • การออกเสียง : kuppi kuppi
  • การออกเสียง : sabarimala sabarimala

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษามาลายาลัมใช่ไหม