BETA

Discover Forvo Academy, our new online teaching platform.

Go to Forvo Academy

พจนานุกรมการออกเสียงภาษามาลายาลัม

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษามาลายาลัม

ภาษามาลายาลัม : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

 • การออกเสียง : 11
  11
 • การออกเสียง : 2
  2
 • การออกเสียง : Kerala
  Kerala
 • การออกเสียง : 8
  8
 • การออกเสียง : 20
  20
 • การออกเสียง : 15
  15
 • การออกเสียง : achan
  achan
 • การออกเสียง : Malayalam (മലയാളം)
  Malayalam (മലയാളം)
 • การออกเสียง : Malayalam
  Malayalam
 • การออกเสียง : 12
  12

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษามาลายาลัมใช่ไหม