พจนานุกรมการออกเสียงภาษามาลายาลัม

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษามาลายาลัม

ภาษามาลายาลัม : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : 11 11
  • การออกเสียง : 2 2
  • การออกเสียง : 8 8
  • การออกเสียง : Kerala Kerala
  • การออกเสียง : 20 20
  • การออกเสียง : 15 15
  • การออกเสียง : Malayalam (മലയാളം) Malayalam (മലയാളം)
  • การออกเสียง : achan achan
  • การออกเสียง : Malayalam Malayalam
  • การออกเสียง : 12 12

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษามาลายาลัมใช่ไหม