มาลายาลัมคู่มือการออกเสียง

[മലയാളം]

สมัครเพื่อ มาลายาลัม ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 35.700.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 328
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 595
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 17
  • มาลายาลัม ภาพถ่ายจาก David Baxendale
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด