พจนานุกรมการออกเสียงภาษามาลากาซี

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษามาลากาซี

ภาษามาลากาซี : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : kapa kapa
  • การออกเสียง : manga manga
  • การออกเสียง : mena mena
  • การออกเสียง : vary vary
  • การออกเสียง : hala hala
  • การออกเสียง : mila mila
  • การออกเสียง : tiako ianao tiako ianao
  • การออกเสียง : salama salama
  • การออกเสียง : Nosy Be Nosy Be
  • การออกเสียง : roa roa

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษามาลากาซีใช่ไหม