BETA

Discover Forvo Academy, our new online teaching platform.

Go to Forvo Academy

พจนานุกรมการออกเสียงภาษามาลากาซี

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษามาลากาซี

ภาษามาลากาซี : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

 • การออกเสียง : kapa
  kapa
 • การออกเสียง : manga
  manga
 • การออกเสียง : mena
  mena
 • การออกเสียง : mila
  mila
 • การออกเสียง : Claude
  Claude
 • การออกเสียง : hala
  hala
 • การออกเสียง : tia
  tia
 • การออกเสียง : vary
  vary
 • การออกเสียง : sekonda
  sekonda
 • การออกเสียง : Antananarivo
  Antananarivo

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษามาลากาซีใช่ไหม