พจนานุกรมการออกเสียงภาษาLuo

[Dholuo]

ติดตามการออกเสียงภาษาLuo

 • จำนวนผู้พูด: 4.400.000
 • จำนวนผู้ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 3
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 1
 • คำที่รอการออกเสียง: 31
คำใหม่ที่รอการออกเสียงอยู่ สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า otieno otieno
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Nyatiti Nyatiti
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Turkana Turkana
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Nyasach Nyasach
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า geno geno
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ikiaqqivik ikiaqqivik
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า adwaro adwaro
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า obtoe obtoe
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า sati sati
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า bat bat

ดูทั้งหมด