Luoคู่มือการออกเสียง

[Dholuo]

สมัครเพื่อ Luo ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 4.400.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 3
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 1
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 31
คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด