พจนานุกรมการออกเสียงภาษาลิทัวเนีย

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาลิทัวเนีย

ภาษาลิทัวเนีย : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : COVID-19 COVID-19
  • การออกเสียง : tu tu
  • การออกเสียง : Hi Hi
  • การออกเสียง : ir ir
  • การออกเสียง : kam kam
  • การออกเสียง : gražuolė [lt.] gražuolė [lt.]
  • การออกเสียง : kuo [lt.] kuo [lt.]
  • การออกเสียง : labas rytas! [lt.] labas rytas! [lt.]
  • การออกเสียง : aš tave myliu aš tave myliu
  • การออกเสียง : sveiki sveiki

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาลิทัวเนียใช่ไหม