พจนานุกรมการออกเสียงภาษาลิธัวเนีย

[Lietuvių]

ติดตามการออกเสียงภาษาลิธัวเนีย

  • จำนวนผู้พูด: 4.000.000
  • จำนวนผู้ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 529
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 22.853
  • คำที่รอการออกเสียง: 0
  • ลิธัวเนีย ภาพถ่ายจาก Guillaume Speurt
การออกเสียงที่ถูกเพิ่มในช่วงนี้ เพิ่มคำศัพท์

ดูทั้งหมด