พจนานุกรมการออกเสียงลิงกาลา

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในลิงกาลา

ลิงกาลา : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : maki maki
  • การออกเสียง : Brazzaville Brazzaville
  • การออกเสียง : mbwa mbwa
  • การออกเสียง : moko moko
  • การออกเสียง : Mboté Mboté

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในลิงกาลาใช่ไหม