พจนานุกรมการออกเสียงภาษาลิมเบิร์ก

[Limburgs]

ติดตามการออกเสียงภาษาลิมเบิร์ก

 • จำนวนผู้พูด: 1.600.000
 • จำนวนผู้ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 11
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 345
 • คำที่รอการออกเสียง: 6
การออกเสียงที่ถูกเพิ่มในช่วงนี้ เพิ่มคำศัพท์
 • การออกเสียงคำว่า vloai vloai
 • การออกเสียงคำว่า wablief wablief
 • การออกเสียงคำว่า baek baek
 • การออกเสียงคำว่า gojemörge gojemörge
 • การออกเสียงคำว่า Limburg Limburg
 • การออกเสียงคำว่า vleugel vleugel
 • การออกเสียงคำว่า mei mei
 • การออกเสียงคำว่า zèlfwaering zèlfwaering
 • การออกเสียงคำว่า moos moos
 • การออกเสียงคำว่า vröndj vröndj

ดูทั้งหมด

คำใหม่ที่รอการออกเสียงอยู่ สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Mestreech Mestreech
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า oug oug
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า jónk jónk
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า nuuj nuuj
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า gael gael
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Limburg Limburg

ดูทั้งหมด