ลิมเบิร์กคู่มือการออกเสียง

[Limburgs]

สมัครเพื่อ ลิมเบิร์ก ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 1.600.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 11
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 346
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 0
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด