ลูกันดาคู่มือการออกเสียง

[Luganda]

สมัครเพื่อ ลูกันดา ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 3.100.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 17
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 22
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 134
  • ลูกันดา ภาพถ่ายจาก Dylan Walters
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด