พจนานุกรมการออกเสียงภาษาเลซกี

[Лезги]

ติดตามการออกเสียงภาษาเลซกี

 • จำนวนผู้พูด: 450.000
 • จำนวนผู้ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 21
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 46
 • คำที่รอการออกเสียง: 77
การออกเสียงที่ถูกเพิ่มในช่วงนี้ เพิ่มคำศัพท์
 • การออกเสียงคำว่า цӏувад цӏувад
 • การออกเสียงคำว่า ГьикI ГьикI
 • การออกเสียงคำว่า цӏемуьжуьд цӏемуьжуьд
 • การออกเสียงคำว่า гьяд гьяд
 • การออกเสียงคำว่า стха стха
 • การออกเสียงคำว่า гимиш гимиш
 • การออกเสียงคำว่า цӏуругуд цӏуругуд
 • การออกเสียงคำว่า КIвалах КIвалах
 • การออกเสียงคำว่า агьзур агьзур
 • การออกเสียงคำว่า саласа саласа

ดูทั้งหมด

คำใหม่ที่รอการออกเสียงอยู่ สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Къиб Къиб
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Мегьамед Мегьамед
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Мегьамедан Мегьамедан
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Акуа Акуа
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Рим империя Рим империя
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Абугерден Абугерден
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า киш киш
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า хемис хемис
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า арбе арбе
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ислен ислен

ดูทั้งหมด