คีร์กีซคู่มือการออกเสียง

[Kırgızca / Кыргызча]

สมัครเพื่อ คีร์กีซ ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 3.100.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 48
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 252
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 265
  • คีร์กีซ ภาพถ่ายจาก Neiljs
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด