พจนานุกรมการออกเสียงคอร์นิช

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในคอร์นิช

คอร์นิช : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : haval haval
  • การออกเสียง : a a
  • การออกเสียง : ky ky
  • การออกเสียง : TIR TIR
  • การออกเสียง : er er
  • การออกเสียง : Hi Hi
  • การออกเสียง : kok kok
  • การออกเสียง : gwyn gwyn
  • การออกเสียง : hal hal
  • การออกเสียง : ro ro

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในคอร์นิชใช่ไหม