พจนานุกรมการออกเสียงคอร์นิช

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในคอร์นิช

คอร์นิช : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : a a
  • การออกเสียง : lies lies
  • การออกเสียง : kok kok
  • การออกเสียง : Frank Frank
  • การออกเสียง : gwyn gwyn
  • การออกเสียง : ro ro
  • การออกเสียง : equal equal
  • การออกเสียง : TIR TIR
  • การออกเสียง : howl howl
  • การออกเสียง : miles miles

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในคอร์นิชใช่ไหม