พจนานุกรมการออกเสียงคอร์นิช

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในคอร์นิช

คอร์นิช : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

 • การออกเสียง : haval
  haval
 • การออกเสียง : a
  a
 • การออกเสียง : ky
  ky
 • การออกเสียง : er
  er
 • การออกเสียง : TIR
  TIR
 • การออกเสียง : Hi
  Hi
 • การออกเสียง : kok
  kok
 • การออกเสียง : ro
  ro
 • การออกเสียง : gwyn
  gwyn
 • การออกเสียง : leun
  leun

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในคอร์นิชใช่ไหม