พจนานุกรมการออกเสียงภาษาเขมร

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาเขมร

ภาษาเขมร : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

 • การออกเสียง : Khmer
  Khmer
 • การออกเสียง : Angkor Wat
  Angkor Wat
 • การออกเสียง : mui
  mui
 • การออกเสียง : Phnom Penh
  Phnom Penh
 • การออกเสียง : Cambodia
  Cambodia
 • การออกเสียง : Sopheap
  Sopheap
 • การออกเสียง : Siem Reap
  Siem Reap
 • การออกเสียง : Jayavarman
  Jayavarman
 • การออกเสียง : oun srorlang bong
  oun srorlang bong
 • การออกเสียง : wat - (Temple)
  wat - (Temple)

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาเขมรใช่ไหม