พจนานุกรมการออกเสียงภาษาเขมร

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาเขมร

ภาษาเขมร : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : Khmer Khmer
  • การออกเสียง : Angkor Wat Angkor Wat
  • การออกเสียง : mui mui
  • การออกเสียง : Phnom Penh Phnom Penh
  • การออกเสียง : Cambodia Cambodia
  • การออกเสียง : Siem Reap Siem Reap
  • การออกเสียง : oun srorlang bong oun srorlang bong
  • การออกเสียง : Sopheap Sopheap
  • การออกเสียง : Jayavarman Jayavarman
  • การออกเสียง : wat - (Temple) wat - (Temple)

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาเขมรใช่ไหม