พจนานุกรมการออกเสียงภาษาเขมร

[Khmer]

ติดตามการออกเสียงภาษาเขมร

 • จำนวนผู้พูด: 20.000.000
 • จำนวนผู้ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 110
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 103
 • คำที่รอการออกเสียง: 342
การออกเสียงที่ถูกเพิ่มในช่วงนี้ เพิ่มคำศัพท์
 • การออกเสียงคำว่า ខ្នុរ ខ្នុរ
 • การออกเสียงคำว่า Angkor Wat Angkor Wat
 • การออกเสียงคำว่า Khmer Khmer
 • การออกเสียงคำว่า Siem Reap Siem Reap
 • การออกเสียงคำว่า Chom Reab Sour Chom Reab Sour
 • การออกเสียงคำว่า oun srorlang bong oun srorlang bong
 • การออกเสียงคำว่า Phnom Penh Phnom Penh
 • การออกเสียงคำว่า wat - (Temple) wat - (Temple)
 • การออกเสียงคำว่า Jayavarman Jayavarman
 • การออกเสียงคำว่า ឆ្នាំង ឆ្នាំង

ดูทั้งหมด

คำใหม่ที่รอการออกเสียงอยู่ สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด