คาบาร์เดียคู่มือการออกเสียง

[Адыгэбзэ]

สมัครเพื่อ คาบาร์เดีย ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 1.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 55
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 1.233
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 1.230
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด