พจนานุกรมการออกเสียงภาษาคาบาร์เดีย

[Адыгэбзэ]

ติดตามการออกเสียงภาษาคาบาร์เดีย

 • จำนวนผู้พูด: 1.000.000
 • จำนวนผู้ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 63
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 4.433
 • คำที่รอการออกเสียง: 789
 • คาบาร์เดีย
การออกเสียงที่ถูกเพิ่มในช่วงนี้ เพิ่มคำศัพท์

ดูทั้งหมด

คำใหม่ที่รอการออกเสียงอยู่ สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า дзапэ дзапэ
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า гуэкӀэ гуэкӀэ
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า елэ елэ
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า елэн елэн
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า енэб енэб
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า епщэудз епщэудз
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า епэр епэр
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า епэрудз епэрудз
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า есэп есэп
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ету ету

ดูทั้งหมด