พจนานุกรมการออกเสียงคาบิล

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในคาบิล

คาบิล : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

 • การออกเสียง : acer
  acer
 • การออกเสียง : ella
  ella
 • การออกเสียง : asif
  asif
 • การออกเสียง : Vava
  Vava
 • การออกเสียง : Aram
  Aram
 • การออกเสียง : yella
  yella
 • การออกเสียง : yedda
  yedda
 • การออกเสียง : Imazighen
  Imazighen
 • การออกเสียง : zik
  zik
 • การออกเสียง : Ulac aman.
  Ulac aman.

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในคาบิลใช่ไหม