อิกโบคู่มือการออกเสียง

[Igbo]

สมัครเพื่อ อิกโบ ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 18.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 82
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 355
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 200
  • อิกโบ ภาพถ่ายจาก Public domain
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด