BETA

Discover Forvo Academy, our new online teaching platform.

Go to Forvo Academy

พจนานุกรมการออกเสียงภาษาอิกโบ

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาอิกโบ

ภาษาอิกโบ : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

 • การออกเสียง : U
  U
 • การออกเสียง : Google
  Google
 • การออกเสียง : na
  na
 • การออกเสียง : O
  O
 • การออกเสียง : anya
  anya
 • การออกเสียง : K
  K
 • การออกเสียง : Ada
  Ada
 • การออกเสียง : W
  W
 • การออกเสียง : si
  si
 • การออกเสียง : Igbo
  Igbo

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาอิกโบใช่ไหม