BETA

Discover Forvo Academy, our new online teaching platform.

Go to Forvo Academy

พจนานุกรมการออกเสียงภาษาเฮติ

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาเฮติ

ภาษาเฮติ : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

 • การออกเสียง : Apple
  Apple
 • การออกเสียง : Pon
  Pon
 • การออกเสียง : Kay
  Kay
 • การออกเสียง : sak pase
  sak pase
 • การออกเสียง : te
  te
 • การออกเสียง : kou
  kou
 • การออกเสียง : pye
  pye
 • การออกเสียง : wi
  wi
 • การออกเสียง : Oke
  Oke
 • การออกเสียง : chan
  chan

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาเฮติใช่ไหม