พจนานุกรมการออกเสียงภาษาจีนเซียง

[湘语]

ติดตามการออกเสียงภาษาจีนเซียง

 • จำนวนผู้พูด: 36.000.000
 • จำนวนผู้ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 230
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 1.202
 • คำที่รอการออกเสียง: 576
การออกเสียงที่ถูกเพิ่มในช่วงนี้ เพิ่มคำศัพท์
 • การออกเสียงคำว่า 云里雾里 云里雾里
 • การออกเสียงคำว่า 你人 你人
 • การออกเสียงคำว่า 我人 我人
 • การออกเสียงคำว่า 鬼相样子 鬼相样子
 • การออกเสียงคำว่า 清白 清白
 • การออกเสียงคำว่า 鸭脚板 鸭脚板
 • การออกเสียงคำว่า 该危 该危
 • การออกเสียงคำว่า 他人 他人
 • การออกเสียงคำว่า 同伴 同伴
 • การออกเสียงคำว่า 物什 物什

ดูทั้งหมด

คำใหม่ที่รอการออกเสียงอยู่ สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 谑戏 谑戏
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 劳为 劳为
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 不得到岸 不得到岸
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 打流子 打流子
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 赶场 赶场
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 敬老爷 敬老爷
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 菩萨伢子 菩萨伢子
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 回屋 回屋
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 爱人子 爱人子
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 爱死个人 爱死个人

ดูทั้งหมด