พจนานุกรมการออกเสียงภาษาซอร์บส์ตอนบน

[Hornjoserbšćina]

ติดตามการออกเสียงภาษาซอร์บส์ตอนบน

 • จำนวนผู้พูด: 55.000
 • จำนวนผู้ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 8
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 73
 • คำที่รอการออกเสียง: 680
การออกเสียงที่ถูกเพิ่มในช่วงนี้ เพิ่มคำศัพท์
 • การออกเสียงคำว่า wino wino
 • การออกเสียงคำว่า žurla žurla
 • การออกเสียงคำว่า dźewjeć dźewjeć
 • การออกเสียงคำว่า chójna chójna
 • การออกเสียงคำว่า pěstowarnja pěstowarnja
 • การออกเสียงคำว่า dobry dźeń dobry dźeń
 • การออกเสียงคำว่า předsydstwo předsydstwo
 • การออกเสียงคำว่า pjatk pjatk
 • การออกเสียงคำว่า štwórtk štwórtk
 • การออกเสียงคำว่า towarstwo towarstwo

ดูทั้งหมด

คำใหม่ที่รอการออกเสียงอยู่ สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า bruny bruny
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า jebać jebać
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า student student
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า banana banana
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า chowanc chowanc
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า wobydler wobydler
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า hórnik hórnik
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า tamniša tamniša
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า časopis časopis
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า lětuši lětuši

ดูทั้งหมด