พจนานุกรมการออกเสียงภาษาฮีลีไกโนน

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาฮีลีไกโนน

ภาษาฮีลีไกโนน : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : nga nga
  • การออกเสียง : Mata Mata
  • การออกเสียง : ano ano
  • การออกเสียง : kita kita
  • การออกเสียง : wala wala
  • การออกเสียง : Sila Sila
  • การออกเสียง : sin-o sin-o
  • การออกเสียง : kamo kamo
  • การออกเสียง : apat apat
  • การออกเสียง : ikaw ikaw

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาฮีลีไกโนนใช่ไหม