พจนานุกรมการออกเสียงภาษาฮีลีไกโนน

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาฮีลีไกโนน

ภาษาฮีลีไกโนน : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : Mata Mata
  • การออกเสียง : nga nga
  • การออกเสียง : kita kita
  • การออกเสียง : wala wala
  • การออกเสียง : Sila Sila
  • การออกเสียง : sin-o sin-o
  • การออกเสียง : kamo kamo
  • การออกเสียง : Kami Kami
  • การออกเสียง : kaon kaon
  • การออกเสียง : nga-a nga-a

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาฮีลีไกโนนใช่ไหม