BETA

Discover Forvo Academy, our new online teaching platform.

Go to Forvo Academy

พจนานุกรมการออกเสียงภาษาฮีลีไกโนน

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาฮีลีไกโนน

ภาษาฮีลีไกโนน : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

 • การออกเสียง : nga
  nga
 • การออกเสียง : Mata
  Mata
 • การออกเสียง : ano
  ano
 • การออกเสียง : kita
  kita
 • การออกเสียง : wala
  wala
 • การออกเสียง : siya
  siya
 • การออกเสียง : Sila
  Sila
 • การออกเสียง : ako
  ako
 • การออกเสียง : tuo
  tuo
 • การออกเสียง : sin-o
  sin-o

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาฮีลีไกโนนใช่ไหม