ฮาวายคู่มือการออกเสียง

[‘Ōlelo Hawai‘i]

สมัครเพื่อ ฮาวาย ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 27.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 242
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 451
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 619
  • ฮาวาย ภาพถ่ายจาก Brian
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด