BETA

Discover Forvo Academy, our new online teaching platform.

Go to Forvo Academy

พจนานุกรมการออกเสียงภาษาฮกเกี้ยน

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาฮกเกี้ยน

ภาษาฮกเกี้ยน : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

 • การออกเสียง : 1
  1
 • การออกเสียง : 日本
  日本
 • การออกเสียง : 你好
  你好
 • การออกเสียง : 10
  10
 • การออกเสียง : 人
 • การออกเสียง : 6
  6
 • การออกเสียง : 3
  3
 • การออกเสียง : 上海
  上海
 • การออกเสียง : 中国
  中国
 • การออกเสียง : 什么
  什么

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาฮกเกี้ยนใช่ไหม