ฮกเกี้ยนคู่มือการออกเสียง

[客家语]

สมัครเพื่อ ฮกเกี้ยน ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 44.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 212
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 11.057
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 11.042
  • ฮกเกี้ยน ภาพถ่ายจาก no author
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด