พจนานุกรมการออกเสียงภาษาฮกเกี้ยน

[客家语]

ติดตามการออกเสียงภาษาฮกเกี้ยน

 • จำนวนผู้พูด: 44.000.000
 • จำนวนผู้ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 235
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 11.393
 • คำที่รอการออกเสียง: 10.910
 • ฮกเกี้ยน ภาพถ่ายจาก no author
การออกเสียงที่ถูกเพิ่มในช่วงนี้ เพิ่มคำศัพท์
 • การออกเสียงคำว่า 四
 • การออกเสียงคำว่า 白色 白色
 • การออกเสียงคำว่า 十六 十六
 • การออกเสียงคำว่า 欧洲 欧洲
 • การออกเสียงคำว่า 德國 德國
 • การออกเสียงคำว่า 九十 九十
 • การออกเสียงคำว่า 短
 • การออกเสียงคำว่า 七
 • การออกเสียงคำว่า 红
 • การออกเสียงคำว่า 十七 十七

ดูทั้งหมด

คำใหม่ที่รอการออกเสียงอยู่ สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 打屁 打屁
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 鹹
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 孫逸仙 孫逸仙
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า xi ien kiong xi ien kiong
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 臺灣客家語拼音方案 臺灣客家語拼音方案
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 客家语拼音方案使用手册 客家语拼音方案使用手册
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 客家語拼音方案使用手冊 客家語拼音方案使用手冊
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 海豐話 海豐話
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า yang ru yang ru
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า yin ru yin ru

ดูทั้งหมด