พจนานุกรมการออกเสียงคุชราต

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในคุชราต

คุชราต : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : business business
  • การออกเสียง : Gaurav Gaurav
  • การออกเสียง : vaibhav bhamoriva vaibhav bhamoriva
  • การออกเสียง : Narendra Modi Narendra Modi
  • การออกเสียง : biryani biryani

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในคุชราตใช่ไหม