คุชราตคู่มือการออกเสียง

[ગુજરાતી]

สมัครเพื่อ คุชราต ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 44.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 99
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 231
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 250
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด