พจนานุกรมการออกเสียงคุชราต

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในคุชราต

คุชราต : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : Gaurav Gaurav
  • การออกเสียง : vaibhav bhamoriva vaibhav bhamoriva
  • การออกเสียง : biryani biryani
  • การออกเสียง : Bhai Bhai
  • การออกเสียง : ek ek
  • การออกเสียง : best best
  • การออกเสียง : business business
  • การออกเสียง : Ashwin Ashwin
  • การออกเสียง : dog dog
  • การออกเสียง : Kunal Kunal

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในคุชราตใช่ไหม