BETA

Discover Forvo Academy, our new online teaching platform.

Go to Forvo Academy

พจนานุกรมการออกเสียงกอนกานี

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในกอนกานี

กอนกานี : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

 • การออกเสียง : toh
  toh
 • การออกเสียง : Nepal
  Nepal
 • การออกเสียง : May
  May
 • การออกเสียง : Goa
  Goa
 • การออกเสียง : Vail
  Vail
 • การออกเสียง : mahotsav
  mahotsav
 • การออกเสียง : vagator
  vagator
 • การออกเสียง : Xacuti
  Xacuti

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในกอนกานีใช่ไหม