พจนานุกรมการออกเสียงกวารานี

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในกวารานี

กวารานี : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : ava ava
  • การออกเสียง : vera vera
  • การออกเสียง : hola hola
  • การออกเสียง : kyra kyra
  • การออกเสียง : ao ao
  • การออกเสียง : hecha hecha
  • การออกเสียง : che che
  • การออกเสียง : Jake Jake
  • การออกเสียง : lembu lembu
  • การออกเสียง : PE PE

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในกวารานีใช่ไหม