BETA

Discover Forvo Academy, our new online teaching platform.

Go to Forvo Academy

พจนานุกรมการออกเสียงกวารานี

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในกวารานี

กวารานี : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

 • การออกเสียง : ava
  ava
 • การออกเสียง : vera
  vera
 • การออกเสียง : ky
  ky
 • การออกเสียง : kyra
  kyra
 • การออกเสียง : hola
  hola
 • การออกเสียง : ao
  ao
 • การออกเสียง : po
  po
 • การออกเสียง : hecha
  hecha
 • การออกเสียง : che
  che
 • การออกเสียง : Jake
  Jake

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในกวารานีใช่ไหม