แบสค์คู่มือการออกเสียง

[Euskara]

สมัครเพื่อ แบสค์ ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 600.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 559
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 16.647
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 4.184
  • แบสค์ ภาพถ่ายจาก Leon Petrosyan
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด