พจนานุกรมการออกเสียงภาษาแบสค์

[Euskara]

ติดตามการออกเสียงภาษาแบสค์

 • จำนวนผู้พูด: 600.000
 • จำนวนผู้ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 571
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 16.959
 • คำที่รอการออกเสียง: 4.863
 • แบสค์ ภาพถ่ายจาก Leon Petrosyan
การออกเสียงที่ถูกเพิ่มในช่วงนี้ เพิ่มคำศัพท์
 • การออกเสียงคำว่า suminaldi suminaldi
 • การออกเสียงคำว่า juka juka
 • การออกเสียงคำว่า bioteknologia bioteknologia
 • การออกเสียงคำว่า gaztetako gaztetako
 • การออกเสียงคำว่า Guti Guti
 • การออกเสียงคำว่า berba-lapiko berba-lapiko
 • การออกเสียงคำว่า Sarra Sarra
 • การออกเสียงคำว่า probetxugarri probetxugarri
 • การออกเสียงคำว่า aldarrika aldarrika
 • การออกเสียงคำว่า perfektu perfektu

ดูทั้งหมด

คำใหม่ที่รอการออกเสียงอยู่ สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า apetatu apetatu
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Bulda Bulda
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า azetabulu azetabulu
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า axoa axoa
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า brako brako
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า bainanba bainanba
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า tristea tristea
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า gauean gauean
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า penai penai
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า santuko santuko

ดูทั้งหมด