พจนานุกรมการออกเสียงภาษาEton

[Eton]

ติดตามการออกเสียงภาษาEton

 • จำนวนผู้พูด: 52.000
 • จำนวนผู้ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 3
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 0
 • คำที่รอการออกเสียง: 36
การออกเสียงที่ถูกเพิ่มในช่วงนี้ เพิ่มคำศัพท์

รายการนี้ยังไม่มีคำศัพท์

คำใหม่ที่รอการออกเสียงอยู่ สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า bitoutouga bitoutouga
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ibe ibe
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า cot cot
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า itam itam
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า soobo soobo
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า tawolo tawolo
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า idouk idouk
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า mbeng mbeng
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า andogo andogo
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า bissin bissin

ดูทั้งหมด