พจนานุกรมการออกเสียงภาษาอังกฤษสมัยกลาง

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาอังกฤษสมัยกลาง

ภาษาอังกฤษสมัยกลาง : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : le le
  • การออกเสียง : than than
  • การออกเสียง : lite lite
  • การออกเสียง : echo echo
  • การออกเสียง : wood wood
  • การออกเสียง : clerk clerk
  • การออกเสียง : Steven Steven
  • การออกเสียง : prime prime
  • การออกเสียง : quite quite
  • การออกเสียง : apostle apostle

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาอังกฤษสมัยกลางใช่ไหม