พจนานุกรมการออกเสียงภาษาดิเวฮิ

[ދިވެހި]

ติดตามการออกเสียงภาษาดิเวฮิ

  • จำนวนผู้พูด: 300.000
  • จำนวนผู้ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 19
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 56
  • คำที่รอการออกเสียง: 100
การออกเสียงที่ถูกเพิ่มในช่วงนี้ เพิ่มคำศัพท์
  • การออกเสียงคำว่า reggadu reggadu
  • การออกเสียงคำว่า Dhivehi Raajje Dhivehi Raajje
  • การออกเสียงคำว่า madiri madiri
  • การออกเสียงคำว่า Ramazan Ramazan
  • การออกเสียงคำว่า mi kihavaraka? mi kihavaraka?
  • การออกเสียงคำว่า mee ko-on cheh? mee ko-on cheh?
  • การออกเสียงคำว่า aharen aharen
  • การออกเสียงคำว่า boduberu boduberu
  • การออกเสียงคำว่า bodu beru bodu beru
  • การออกเสียงคำว่า agu heyo agu heyo

ดูทั้งหมด

คำใหม่ที่รอการออกเสียงอยู่ สมัครสมาชิก
  • บันทึกการออกเสียงคำว่า ދިވެހ ދިވެހ
  • บันทึกการออกเสียงคำว่า ge ge
  • บันทึกการออกเสียงคำว่า faru faru
  • บันทึกการออกเสียงคำว่า befalu befalu
  • บันทึกการออกเสียงคำว่า don miha don miha
  • บันทึกการออกเสียงคำว่า madirige madirige
  • บันทึกการออกเสียงคำว่า hunani hunani
  • บันทึกการออกเสียงคำว่า kuda kuda
  • บันทึกการออกเสียงคำว่า mihaaru mihaaru
  • บันทึกการออกเสียงคำว่า nama nama

ดูทั้งหมด