ดิเวฮิคู่มือการออกเสียง

[ދިވެހި]

สมัครเพื่อ ดิเวฮิ ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 300.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 16
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 6
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 149
คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด