BETA

Discover Forvo Academy, our new online teaching platform.

Go to Forvo Academy

พจนานุกรมการออกเสียงภาษามัลดีฟส์

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษามัลดีฟส์

ภาษามัลดีฟส์ : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

 • การออกเสียง : de
  de
 • การออกเสียง : Dhivehi
  Dhivehi
 • การออกเสียง : nue
  nue
 • การออกเสียง : hate
  hate
 • การออกเสียง : Ashe
  Ashe
 • การออกเสียง : bapa
  bapa
 • การออกเสียง : Dhoni
  Dhoni
 • การออกเสียง : eke
  eke
 • การออกเสียง : fushi
  fushi
 • การออกเสียง : Dhivehi Raa'je
  Dhivehi Raa'je

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษามัลดีฟส์ใช่ไหม