BETA

Discover Forvo Academy, our new online teaching platform.

Go to Forvo Academy

พจนานุกรมการออกเสียงภาษาเวลส์

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาเวลส์

ภาษาเวลส์ : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

 • การออกเสียง : a
  a
 • การออกเสียง : Mae
  Mae
 • การออกเสียง : O
  O
 • การออกเสียง : Rhys
  Rhys
 • การออกเสียง : de
  de
 • การออกเสียง : Aberystwyth
  Aberystwyth
 • การออกเสียง : gwyn
  gwyn
 • การออกเสียง : y
  y
 • การออกเสียง : Cymru
  Cymru
 • การออกเสียง : i
  i

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาเวลส์ใช่ไหม