พจนานุกรมการออกเสียงภาษาชาวเวลส์

[Cymraeg]

ติดตามการออกเสียงภาษาชาวเวลส์

 • จำนวนผู้พูด: 600.000
 • จำนวนผู้ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 399
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 5.627
 • คำที่รอการออกเสียง: 905
 • ชาวเวลส์ ภาพถ่ายจาก Samasnookerfan
การออกเสียงที่ถูกเพิ่มในช่วงนี้ เพิ่มคำศัพท์
 • การออกเสียงคำว่า Lloegyr Lloegyr
 • การออกเสียงคำว่า mwynhewch mwynhewch
 • การออกเสียงคำว่า Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru
 • การออกเสียงคำว่า Ieuan Ieuan
 • การออกเสียงคำว่า Prynhawn da Prynhawn da
 • การออกเสียงคำว่า Cymru Cymru
 • การออกเสียงคำว่า hwyl hwyl
 • การออกเสียงคำว่า gwyn gwyn
 • การออกเสียงคำว่า Bore da Bore da
 • การออกเสียงคำว่า Aberystwyth Aberystwyth

ดูทั้งหมด

คำใหม่ที่รอการออกเสียงอยู่ สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า siopa siopa
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Wylfa Wylfa
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า CEINWS CEINWS
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Llyn Brianne Llyn Brianne
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Mynydd Epynt Mynydd Epynt
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Mynydd Mallaen Mynydd Mallaen
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Elenydd Elenydd
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า tegen tegen
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 'Sesiwn' 'Sesiwn'
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า llymru llymru

ดูทั้งหมด