ชาวเวลส์คู่มือการออกเสียง

[Cymraeg]

สมัครเพื่อ ชาวเวลส์ ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 600.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 388
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 4.582
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 1.863
  • ชาวเวลส์ ภาพถ่ายจาก Samasnookerfan
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด