พจนานุกรมการออกเสียงภาษาเวลส์

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาเวลส์

ภาษาเวลส์ : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : a a
  • การออกเสียง : O O
  • การออกเสียง : de de
  • การออกเสียง : Mae Mae
  • การออกเสียง : Rhys Rhys
  • การออกเสียง : gwyn gwyn
  • การออกเสียง : y y
  • การออกเสียง : Cymru Cymru
  • การออกเสียง : Aberystwyth Aberystwyth
  • การออกเสียง : i i

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาเวลส์ใช่ไหม