พจนานุกรมการออกเสียงชูวัช

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในชูวัช

ชูวัช : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : aspirin aspirin
  • การออกเสียง : 10 10
  • การออกเสียง : ant ant
  • การออกเสียง : Anne Anne
  • การออกเสียง : aman aman
  • การออกเสียง : ana ana
  • การออกเสียง : л л
  • การออกเสียง : aslan aslan
  • การออกเสียง : Anka Anka
  • การออกเสียง : arlan arlan

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในชูวัชใช่ไหม