พจนานุกรมการออกเสียงคอร์สิกัน

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในคอร์สิกัน

คอร์สิกัน : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

 • การออกเสียง : Argentina
  Argentina
 • การออกเสียง : passione
  passione
 • การออกเสียง : cane
  cane
 • การออกเสียง : farfalla
  farfalla
 • การออกเสียง : core
  core
 • การออกเสียง : amore
  amore
 • การออกเสียง : acqua
  acqua
 • การออกเสียง : Lucca
  Lucca
 • การออกเสียง : DUI
  DUI
 • การออกเสียง : fume
  fume

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในคอร์สิกันใช่ไหม