พจนานุกรมการออกเสียงคอร์สิกัน

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในคอร์สิกัน

คอร์สิกัน : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : Argentina Argentina
  • การออกเสียง : cane cane
  • การออกเสียง : passione passione
  • การออกเสียง : farfalla farfalla
  • การออกเสียง : acqua acqua
  • การออกเสียง : amore amore
  • การออกเสียง : DUI DUI
  • การออกเสียง : Lucca Lucca
  • การออกเสียง : fume fume
  • การออกเสียง : Ghjattu Ghjattu

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในคอร์สิกันใช่ไหม