ธิเบตคู่มือการออกเสียง

[བོད་ཡིག]

สมัครเพื่อ ธิเบต ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 6.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 87
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 195
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 505
  • ธิเบต ภาพถ่ายจาก Antoine Taveneaux
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด