พจนานุกรมการออกเสียงเบ็งกอล

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในเบ็งกอล

การออกเสียงที่ติดอันดับ

  • การออกเสียงคำว่า সওঁফ সওঁফ
  • การออกเสียงคำว่า আটার আটার
  • การออกเสียงคำว่า ময়দা ময়দা
  • การออกเสียงคำว่า নামকরা নামকরা
  • การออกเสียงคำว่า পুণ্য পুণ্য
  • การออกเสียงคำว่า ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ
  • การออกเสียงคำว่า মরম মরম
  • การออกเสียงคำว่า সূর্য সূর্য
  • การออกเสียงคำว่า অলক্ষ্য অলক্ষ্য
  • การออกเสียงคำว่า শান্তি শান্তি

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในเบ็งกอลใช่ไหม