พจนานุกรมการออกเสียงภาษาบัลแกเรีย

[Български]

ติดตามการออกเสียงภาษาบัลแกเรีย

 • จำนวนผู้พูด: 12.000.000
 • จำนวนผู้ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 1.203
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 25.668
 • คำที่รอการออกเสียง: 16
 • บัลแกเรีย ภาพถ่ายจาก Tuncay
การออกเสียงที่ถูกเพิ่มในช่วงนี้ เพิ่มคำศัพท์

ดูทั้งหมด

คำใหม่ที่รอการออกเสียงอยู่ สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า преизказният преизказният
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า преизказен преизказен
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า преизказно преизказно
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า любовта любовта
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Копралева Копралева
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Заеков Заеков
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Боголюбово Боголюбово
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Ранджев Ранджев
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Бураджиев Бураджиев
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Полесия Полесия

ดูทั้งหมด