คำ: zwiwwel

ใน:
zwiwwelการออกเสียงใน ลักเซมเบิร์ก [lb]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงzwiwwelในลักเซมเบิร์ก

เสียงและภาษาบนแผนที่

zwiwwelการออกเสียงใน Pennsylvania Dutch [pdc]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงzwiwwelในPennsylvania Dutch

สุ่มคำ: Eng Tut?schéineppesmatbaart