คำ: uMgqibelo

ใน:
uMgqibelo รอการออกเสียงอยู่ในภาษา:
  • บันทึกการออกเสียงคำว่า uMgqibelo uMgqibelo [xh] คุณรู้วิธีการให้เสียงกับเราหรือไม่uMgqibelo?
  • บันทึกการออกเสียงคำว่า uMgqibelo uMgqibelo [zu] คุณรู้วิธีการให้เสียงกับเราหรือไม่uMgqibelo?

สุ่มคำ: injancacaQaqambileamashumi amane anesixhenxeamanzi