คำ: mbube

ใน:

สุ่มคำ: sawubonaBongani KhumaloUbuntuZahraNandiska