คำ: Lluah

ใน:
Lluahการออกเสียงใน ซาโปเทค [zpf]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงLluahในซาโปเทค

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: diidx zahblablaablahbendxa'p