คำ: blaa

ใน:
blaaการออกเสียงใน ซาโปเทค [zpf]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงblaaในซาโปเทค

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: diidx zahblablaablahbendxa'p