คำ: bla'

ใน:
bla'การออกเสียงใน ซาโปเทค [zpf]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงbla'ในซาโปเทค

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: diidx zahblablaablahbendxa'p