คำ: bengiee

ใน:
bengieeการออกเสียงใน ซาโปเทค [zpf]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงbengieeในซาโปเทค

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: diidx zahblablaablahbendxa'p