คำ: bengiee

ใน:
การออกเสียงคำว่า bengiee ในภาษา ซาโปเทค [zpf]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้ หรือออกเสียงด้วยสำเสียงที่ต่างจากนี้ได้หรือไม่ ออกเสียงคำว่า bengiee ในภาษาซาโปเทค

ภาษาและสำเนียงบนแผนที่

สุ่มคำ: diidx zahblablaablahbendxa'p