คำ: bendxa'p

ใน:
bendxa'pการออกเสียงใน ซาโปเทค [zpf]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงbendxa'pในซาโปเทค

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: diidx zahblablaablahbendxa'p